Privacy policy

Privacybeleid

Geteat.be ("we", "onze", "wij" of "
Geteat.be") verbindt er zich toe de privacy te beschermen van alle gebruikers van onze website, geteat.be, of van onze mobiele applicaties. Gelieve onderstaande privacybeleid te lezen dat meer uitleg verschaft over hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen.

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

In het kader van ons streven om de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze Sites in het algemeen te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Wanneer u onze Sites bezoekt of via de Sites een bestelling plaatst bij 
Geteat.be, wordt u verzocht informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, bestelling, opmerkingen (voor zover van toepassing), beoordeling, contactgegevens, leveringsadres, leveringsgegevens en betalingsinformatie zoals een debetkaart of kredietkaart.

Wij verzamelen technische informatie van uw mobiele apparaat of computer, zoals het besturingssysteem, het apparaat- en verbindingstype en het IP-adres waarmee u naar onze Sites surft.

Wij verzamelen eveneens technische informatie over uw gebruik van onze diensten via een mobiel apparaat, zoals bijvoorbeeld de provider, locatiegegevens en prestatiegegevens zoals mobiele betalingsmethoden. Tenzij u ervoor heeft gekozen anoniem te blijven via de instellingen van uw apparaat en/of platform, kunnen deze gegevens worden verzameld en automatisch door ons gebruikt worden indien u gebruik maakt van onze diensten via uw mobiele toestel(len), via de browser van uw mobiele toestel of andere.

Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van 
Geteat.be (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Hoe wij uw gegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons of onze diensten communiceert, zoals wanneer u gebruik maakt van onze Sites om een bestelling te plaatsen. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze Sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.
Wij verzamelen gegevens:
•    Wanneer u een account bij ons aanmaakt of uw accountinstellingen aanpast;
•    Wanneer u een bestelling bij ons plaatst en ook gedurende de bestelprocedure (inclusief voor betaling en levering van bestelling);
•    Wanneer u ons de toestemming geeft contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, post, bericht of chat om u marketingcampagnes te sturen, of om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze diensten of die van onze partners;
•    Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post, bericht of chat;
•    Wanneer u op onze Sites surft (voor en nadat u een account bij ons aanmaakt).
Wij verzamelen eveneens gegevens van websites van derden, zoals advertentieplatforms en onze provider voor fraudeopsporing.

Cookies

U kunt uw browser zodanig instellen om alle of een aantal browser-cookies te weigeren, of om u te verwittigen wanneer websites cookies gebruiken of hiertoe toegang hebben. Indien u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de Site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet correct functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruikten kunt u ons Cookie-beleid consulteren op https://geteat.be/nl/cookies

Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Geteat.be (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe restaurant updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.
Het gaat om de volgende gegevens:

•    Naam
•    Contactgegevens
•    Postcode

Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

•    Naam
•    Adresgegevens (voor zover van toepassing)
•    Contactgegevens
•    Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
•    Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Geautomatiseerde besluitvorming

Geteat.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geteat.be) tussen zit.
Wij controleren al onze klanten op fraude. Bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het plaatsen van bestellingen en het gebruik van onze Sites.
Wij controleren al onze klanten op fraude omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeengekomen diensten met klanten. Dit doen wij door te zorgen dat er wordt betaald voor diensten van ons (en restaurants). Deze controle dient mede ter bescherming van personen tegen frauduleuze transacties met hun betaalkaart.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Geteat.be zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Geteat.be verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en restaurants te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Hoe wij uw gegevens delen

-    Delen met restaurants

Geteat.be verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en [telefoonnummer,] bestelling) aan het door jou geselecteerde restaurant, zodat het restaurant jouw bestelling kan bezorgen. Jij bent direct klant van het restaurant en het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe het restaurant met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.

-    Delen met anderen

Geteat.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

•    Software providers
•    Implementatie partners
•    Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
•    Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)


Uw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geteat.be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
geteat.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiliging

Geteat.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]geteat.be

Wijzigingen In Ons Privacybeleid

Iedere wijziging in ons privacybeleid zal worden gepubliceerd op de Sites, en waar van toepassing, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of pushbericht.
 
Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op: 20/10/2021

Klachten

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO) via volgende contactgegevens:

Adres hoofdvestiging:

Kunstlaan 56,
1000 – Brussel
E-mail: [email protected]
geteat.be
Telefoonnummer: +32 52 50 72 90
of